Att köpa tomt på bästa sätt

I dag skriver vi om tomter och köp samt sälj av dessa. Det vi kommer fram till är bland annat att det är med fördel att man vänder sig till proffs och fackmän i en fråga som denna, det kan finnas en del saker att tänka på nämligen, så som bygglovsregler och åsikter från grannar.

I Corren kan vi läsa att det är rekordmånga som vill bo i villa i Mjölby, och att det därför är väldigt lång kö till att reservera och köpa tomt. Det är helt enkelt en kommun som stadigt växer och befolkas av barnfamiljer. Det som är bra med att reservera eller köpa tomt är att man då kan bygga sitt eget hus utefter den plan man har, anpassat efter allt från läge till utsikt och miljö.

Stuga grästakHur som helst, ska man sälja eller köpa tomt är det bra att vända sig till experter i området. Via www.bocenterbyggtjanst.se går det till exempel utmärkt att sälja sin tomt på ett sätt som gynnar dig på ett fördelaktigt sätt. Om det inte är experter som hanterar allt från exponering till potentiella köpare till snabb affär kan det gå som i fallet med den omstridda tomten i Lysekil, där är det fortfarande brinnande åsikter eftersom kommunstyrelsen helt på eget bevåg bestämde sig för att förbise tomtkön och sälja en tomt till grannarna, något vi kan läsa om i Bohusläningen. Det gäller ju att verkligen veta vad man gör, således är fackkunskap att föredra. Dessutom skadar det inte att själv ta och försöka läsa på så mycket man kan, för ju mer kunskap man har som privatperson desto svårare är det för någon att prata över ens huvud eller övertala en att göra ett köp som man sedan ångrar – och det vill man ju givetvis inte.

Att veta vad man köper

I DN kan vi vidare läsa att det som köpare är av vikt att köpa av en exploatör eller en kommun när det kommer till att skaffa sig en tomt att bygga och sätta bo på. Det ansvar som kommer av köpet ligger till mycket större del på köparen om man väljer att köpa mark av en privatperson. Det kan vara ett bra råd att faktiskt ta ett litet samtal med kommunen, där tomten ligger, innan ett eventuellt köp. Man kan ju nämligen aldrig fråga för mycket och att veta alla förutsättningar redan från början kan egentligen bara vara positivt, annars kan hända att man överraskas av obehagliga överraskningar. Det sista man vill är att det första som händer är att man hamnar i en slags grannfejd.

Detta är lite av vad man bör tänka på:

  • För att förvissa sig omatt det planerade huset är möjligt att bygga bör man begära ett förhandsbesked av kommunen
  • Man får inte glömma att grannarna kan ha synpunkter på vad man planerar
  • Det gäller att prata med grannarna om vad man vill göra innan man gör något
  • Oftast gäller dispyternaskymd utsikt. Ibland kan problemet lösas enkelt genom att huset flyttas en bit. I andra fall räcker inte det och bygglovet överklagas med risk för långa förseningar

(Källa: DN)