Investera i säkerhets- och branddörrar för säkrare fastigheter

Allt fler fastighetsägare väljer att investera i säkerhets- och branddörrar för att öka säkerheten i sina byggnader. Dessa dörrar erbjuder flera fördelar, både ur ett trygghetsperspektiv och ekonomiskt.

Brand och säkerhetsdörrFastighetsägare står ofta inför utmaningen att skapa en säker miljö för de boende samtidigt som de upprätthåller en god ekonomi. En lösning som blir alltmer populär är installationen av säkerhets- och branddörrar. Dessa dörrar erbjuder inte bara ökat skydd mot inbrott utan också förbättrad brandsäkerhet, vilket kan vara avgörande för både bostadsrättsföreningar (BRF) och hyresrättshus.

Ökad trygghet och minskad inbrottsrisk

Säkerhetsdörrar är designade för att stå emot kraftiga påfrestningar, vilket gör dem betydligt svårare att forcera jämfört med vanliga dörrar. Detta innebär en stor trygghet för de boende, då risken för inbrott minskar avsevärt. För fastighetsägare innebär detta även färre kostnader relaterade till skador vid inbrottsförsök samt potentiellt lägre försäkringspremier.

I Sverige har Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB specialiserat sig på just denna typ av produkter, vilka uppfyller höga krav på både säkerhet och estetik. Deras dörrar är certifierade enligt europeiska standarder och erbjuder därmed ett beprövat skydd mot olika typer av intrångsförsök.

Förbättrad brandsäkerhet

Branddörrar spelar en avgörande roll vid händelse av brand genom att hindra elden från att sprida sig snabbt mellan olika delar av byggnaden. Detta ger räddningstjänsten mer tid att agera och ökar chanserna för evakuering utan skador. Dessutom kan väl installerade branddörrar minska omfattningen av materiella skador, vilket är gynnsamt både ur ett mänskligt perspektiv och ekonomiskt.

Många nyheter rapporterar om bränder där bristande brandskydd har haft katastrofala följder. Därför är det viktigt att se över sitt brandskydd regelbundet och investera i kvalitativa lösningar såsom certifierade branddörrar.

Långsiktig investering med många vinster

Att investera i säkerhets- och branddörrar kan initialt verka kostsamt men bör ses som en långsiktig investering som betalar tillbaka på flera sätt. Förutom den uppenbara ökningen i säkerhet bidrar dessa dörrar till bättre energihushållning genom sin isolerande effekt, vilket leder till lägre uppvärmningskostnader.

Branddörrar har olika brandtekniska klasser som följer Boverkets byggregler. Huvudklasserna är E (täthet), I (isolering), och W (strålning). CE-märkning är obligatorisk för ytterdörrar sedan 2019, men inte för innerdörrar ännu.

Sammantaget ger installationen av högkvalitativa dörrlösningar från företag som Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB både direkta och indirekta ekonomiska besparingar samt ökad livskvalitet för de boende tack vare den förbättrade tryggheten och komforten.