Bostadsbyggandet i Stockholm

Med den växande svenska befolkningen är behovet av nya bostäder stort. Därför byggs också alltfler fastigheter och nya bostäder för att matcha efterfrågan. Ända fram till 2030 ska 140 000 nya bostäder uppstå. Men många ombildar också fastigheter till bostadsrätter.

Under 2019 står alltfler bostäder redo att omvandlas till bostadsrätter. Detta även på vissa områden där normalt hyresrätterna är flest. Hos https://interesta.se/ finns all information du behöver för att få hjälp att starta upp en bostadsrättsförening.

bostäderStockholms utveckling

Eftersom Stockholm varje år får drygt 35 000 nya invånare så är byggnadsbelastningen hård. Men när folk inte hinner vänta på att få sin toppmoderna bostad klar så finns även en möjlighet att omvandla befintliga lägenheter till bostadsrätter.

Den stundande planeringen av nya bostäder är i full rullning och den innefattar främst delar av staden som har nära till kollektivtrafik, skolor, sjukhus och andra inrättningar och möjligheter för en bättre kommunikation. Kommunerna tänker också att det främjar för mer arbeten och att sysslolösheten för vissa ungdomar skulle kunna avta om de har allt de behöver i sin närhet.

Den politiska debatten angående bostadsbygget är dock delad. Moderaterna anser att redan existerande bostäder ska användas på allra bästa sätt och att skatterna bör ses över mer. Detta gäller också hyresrätter i andrahand där partiet menar att bostäderna ska kunna få hyras ut skattefritt för att undvika att lägenheter står tomma.

Det är också ett faktum att byggandet tar betydligt längre tid än väntat och att folk tycker att företagen står och rullar tummarna istället för att göra klart det som finns. Ansvaret för detaljplaner måste bli större och expertkompetens måste hamna först på listan över viktiga åtgärder för att bostadsbygget ska bli klart i tid. Om regler och planer efterföljs och om dessutom fler ombildningar sker, så kan bostadssituationen förvandlas från negativ till positiv.