Förundersökning, åtal och dom

När det skett ett brott mot någon kan det bli tal om åtal och rättegång. Men hur ser egentligen processen ut och vad är det bra att tänka på som både misstänkt och utsatt?

lagklubbaI vårt samhälle sker det i tid och otid att någon blir utsatt för brott av ett eller annat slag. Det kan vara allt från bedrägerier till misshandel, till stöld och hot. När något sådant inträffar är det viktigt att ha en bra advokat. Via Brottbyrån, på http://www.brottsbyran.se/, hittar du experter som gör din röst hörd och får dig att känna dig trygg i en process som kan vara obehaglig.

Så här ser processen ut

Sveriges Domstolar går det att läsa om vad brott definieras som enligt lagen. Brott är ett sätt att handla på, som är straffbart enligt Brottsbalken. När ett brott har begåtts utreder polisen vad som har hänt genom att allt från att hålla förhör, genomföra teknisk utredning och undersökning av eventuell brottsplats. Detta kallas vidare för en förundersökning och under denna del av processen råder det sekretess för uppgifterna som kommer fram. I ett senare skede kan ett åtal väckas, detta om inte förundersökningen läggs ner.

Leder förundersökningen till åtal?

Både polis och åklagare kan besluta att en förundersökning ska läggas ner, detta om det inte är möjligt att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal eller om ett så kallat spaningsuppslag saknas. Om förundersökningen inte läggs ner kan den i stället leda till att åklagaren beslutar att åtala en person för brottet. Vad gör då domstolen?

Om åklagaren beslutar att åtala en person för brottet innebär det att det blir en rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren, med hjälp av utredningen, kan bevisa att den som blivit åtalad faktiskt har begått just det brott som åklagaren menar.

Om det är ett mindre brott som skett kan åklagaren besluta om ett så kallat strafföreläggande, i stället för att hålla en rättegång i domstolen. I vissa fall är det även en villkorlig form eller villkorlig dom med böter som blir aktuellt.

Ett bedrägeri som är vanligare än man kan tro

bedrägeriDet går att läsa om brott varje dag, i tidningen, på mobilen, på löpsedlarna som hittas i de allra flesta gathörn i de allra flesta städer. Nyligen kunde man till exempel läsa i Aftonbladet om hur en man köpte varor med ett pass tillhörande en äldre släkting. I artikeln går det att läsa om hur det var släktingen, en äldre kvinna, som märkte att det plötsligt började dyka upp kreditupplysningsfrågor och leveranser från hemelektronikföretag hemma hos henne. Nu åtalas hennes yngre släkting vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för tre fall av bedrägeri och för hela tio fall av försök till bedrägeri. I de tre bedrägerifallen handlar det om köp upp till 4 000 kronor sammanlagt, något som kvinnan sedan fakturerats för. Bedrägeriförsöken omfattade mycket högre belopp, upp till 150 000 kronor.

Även i Svenska Dagbladet går det att läsa om den misstänkta bedragaren som använt sin äldre släktings pass och handlat elektronikvaror.