Friluftsliv för alla

När en tänker på friluftsliv och att vara ute i naturen tänker de flesta också på att denna natur ska vara hållbar och ren. Ja kanske tar vi lite för givet att naturen är ren och luften klar i Sverige men detta är något vi aldrig någonsin får ta för givet.

aktivt liv, man i bergVi är nog så stolta över vårt rena dricksvatten och åkermarker utan kemikalier, men det måste vi alltid kämpa för, det kan vi läsa om i Sydsvenskan där det konstateras att friluftsliv och natur är ett av Sveriges starkaste varumärken. Dessutom slås det i artikeln fast att friluftsliv inte bara är något som vi marknadsför utåt internationellt sett utan även en plats för oss svenskar att känna avslappning, rekreation och gemenskap. Kanske är det allt viktigare att minnas och påminna sig om detta när allt fler får problem med fetma, skador av sitt stillasittande liv samt spontanidrottar allt mindre, samtidigt som folkhälsoklyftan ökar mellan olika socioekonomiska grupperingar. Tillgången till natur är en förutsättning givetvis, något som fler har mer än andra.

Skippa Stockholm och åk till Östergötland!

I SvD kan vi vidare läsa att det i sommartider är lika bra att skippa trängseln och den instängda hettan (och turisterna) i Stockholm och om man har tid (och råd) istället ta sig ut i naturen så som den är nere i Östergötland. Här finns nämligen en skärgård som heter Sankt Anna, vida känt för både en hel del naturreservat men även öar i tusenfalt, liksom kobbar och sköna skär. Samt att det inte är så trångt och livat som i Stockholms skärgård utan lugnt och harmoniskt. Perfekt för kajat, paddel och bad, på glittrande vatten under en vän sommarsol. Här är det lätt att ta sig fram med enkla medel så som mindre båtar, för ytterskärgården är väldigt grund. Något som kan vara bra att ta med sig ut i denna skärgårdsvildmark är rätt utrustning. Kläder och sovsäckar från Carinthia är perfekt för den invigde friluftsmänniskan!