Kvinnor mer noggranna med testamente

I ett pressmeddelande som kom ut i slutet av maj kunde vi avläsa att det är viktigare för kvinnor än för män att skriva testamente. Denna information har kommit fram via en undersökning gjord av Hjärt-Lungfonden och summa summarum kan vi se att nästan åtta av tio svenskar tycker testamenten är viktiga. Detta är ju bra, så klart. Men varför tycker inte männen att det är lika viktigt? Så här står det i pressmeddelandet:

Resultaten från Sifoundersökningen bekräftas av deltagarna i Hjärt-Lungfondens givarpanel som har svarat på samma fråga. Bland Hjärt-Lungfondens kvinnliga givare är det 79 procent som anser att det är viktigt att skriva testamenten, jämfört med 67 procent bland männen.

Om du är en av de som inte har ordnat med detta kan det vara dags för testamente, även om det inte alls känns aktuellt för din ålder. I en artikel på Sveriges radio har man skrivit om hur viktigt det är att skaffa sig ett testamente. Där skriver de även att allt fler yngre människor upprättar ett testamente, någonting som vi självklart ska se som en bra sak. Det finns mycket som kan gå fel om det inte är tydligt vad som ska fördelas var om någon går bort. Man kan även se detta i chatten som följer i artikeln, där det är många som hamnat i kngrav döden sorgepiga situationer som de inte riktigt vet hur de ska hantera. Det tillkommer även andra frågor – mer simpla – men ändå värda att fråga, som exempelvis om man måste anlita en advokat för att testamentet ska vara giltigt. Svaret på frågan är nej, men många är det nog som tror att det är så. Inspireras gärna av makarna som Dagens Nyheter skriver om, de skaffade ett hus i Spanien och har kompletterat sitt svenska testamente med ett spanskt. Bara för att säkerställa att allting går rätt till när de har gått bort.