Lasarett ökar säkerheten efter misshandel

Lasarettet i Enköping vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder efter att två sjuksköterskor misshandlats av en patient som kommit dit från Hornö LVM-hem för vård. Bland annat ska att personal få larm och väktare kommer hädanefter att närvara när personer från den här typen av boende kommer in för att få hjälp.

Personlarm till alla anställda på Enköpings lasarett är viktigt för en säker arbetsmiljö konstaterar lasarettets ledning. Detta efter att två sjuksköterskor misshandlats i samband med vård av en patient som kommit till lasarettet från ett närliggande LVM-hem, alltså från ett hem för de som omhändertagits enligt Lagen om vård av missbrukare. Personen hade kommit in nattetid för vård och under besöket på en av lasarettets medicinavdelning blev patienten aggressiv. Detta slutade då med att patienten sparkade en sjuksköterska och även slog henne i huvudet med en flaska vilket resulterade i att sköterskan fick sy med flera stygn. Efter denna misshandel flydde sjuksköterskan och missbrukaren fick syn på en undersköterska som han fick ned på golvet och sedan sparkade undersköterskan över hela kroppen samt hällde handsprit över och hotade sedan med tända på med sin tändare.

Nya säkerhetsföreskrifter och åtgärder vidtagna

Som följd av händelsen dömdes patienten för grov misshandel och olaga hot vilket resulterade i en dom till rättsmedicinsk vård utan en tidsbestämd frigivning. Likaså har lasarettet nu ändrat sina rutiner för säkerheten och hädanefter att ge alla anställda personlarm samt har bestämt att när besök från LVM-hemmen görs rådande så ska väktare närvara.

– Vi utreder om ytterligare behov finns av fler övervakningskameror och överfallslarm, säger Eva Telne förvaltningsdirektör för lasarettet.

Vidare har lasarettet även upprättat ett tydligare samarbete med hemmet Hornö för hur läkarbesöken ska gå till. Numera finns rutiner för hur patienterna ska omhändertas och man har även bestämt att personal från hemmet ska närvara under sjukbesöket. Alla inblandade har också fått ytterligare utbildning i att bedöma och hantera situationer där risk för hot och våld kan uppstå.