Skillnad i löner

Att lika arbete ska ge lika lön är något som skanderats inom feminismen sedan urminnes tider kan tyckas, och än idag är detta något som är ytterst aktuellt – för det är inte bara skillnad i lön för samma arbete män och kvinnor emellan, det är dessutom skillnad i lön beroende på vilken stad du arbetar i.

Pengar ekonomi svenska kronor sedlar myntPå hemsidan Lönestatistik.se går tydligt att se vilken typ av yrke som ger vilket belopp i lön, men något som nu uppdagats är att det finns stora klyftor i löner för samma yrke beroende på i vilken del av landet eller i vilken kommun tjänsten finns. Till exempel skriver Sveriges radio om hur det kan skilja mer än 6 000 kronor i medellön mellan de högst och lägst betalda och dessa löneskillnader förklaras i artikeln bero främst på åldersstrukturen. Dessa uppgifter kommer i sin tur från en kartläggning som man gjort i Kommunalarbetaren man undersökt löneuppgifter från Sveriges 290 kommuner och visar hur samma yrke värderas olika beroende på kommun. Exempelvis kan man se till en undersköterskas lön som i Ljusnarsbergs kommun är nästan 2 000 kronor mer i månaden än vad lönen är för en undersköterska i Örebro. Likaså kan man se till hur en personlig assistent i Örebro län tjänar drygt 2 000 kronor mer i månaden i Hällefors än vad en personlig assistent i grannkommunen Nora gör, trots att kommunerna alltså ligger i samma län.

Vissa har mer lön än andra

Något som man ska ha klart för sig är att olika yrken ger olika lön, men det som kan tänkas märkligt är just detta fenomen att lika arbete ger olika lön inom samma arbestgrupp oberoende av kön. Till exempel kan man se till kommundirektörer. I Norrtälje tjänar den nytillsatte vikarierande kommundirektören en lön som ligger på 105 000 kronor i månaden, skriver Norrtäljetidning. Samtidigt som kommunalrådet Sten-Ove Danielsson i Stockholm har en lön på 50 000 kronor i månaden, vilket är en skillnad med hela 55 000 kronor. Dock kan tilläggas att Danielsson faktiskt tackat nej till en lönehöjning på 20 procent, då han anser att han i dagsläget redan tjänar tillräckligt. Till Dagens Nyheter säger han att beslutet bakom att tacka nej till höjningen grundas i att han försöker sätta sig själv ur sammanhanget och tänka hur han skulle känna och reagera om höjningen getts någon annan inom samma kommun – då skulle han ha motsatt sig och tyckt att ökningen var för hög och därför tackar han alltså själv nej till löneökningen.

Kvinnor ska inte glömmas

Nog för att det nu uppdagats att det är skillnad i lön för samma tjänst oberoende av kön ska inte glömmas att kvinnor fortfarande generellt tjänar mindre än vad en man med samma tjänst gör. Men detta är något som regeringen i år vill få bukt med och flera förslag för att bättra kvinnans status, arbetsmiljö och lön finns med i regeringens vårbudget – så den som väntar på något gott…!