Stockholm storsatsar på cykelgarage

Det blir allt mindre trendigt att åka bil, i alla fall i vår huvudstad Stockholm. Där storsatsar man nämligen på att utöka stadens cykel banor i syfte att främja cyklande framför bilkörning inom stadens tullar.

Cykel racerÅr 2012 invigdes Stockholms första cykelgarage från cykelboxen vid Älvsjö station söder om Stockholm och redan då fanns planer till att utöka denna typ av cykelparkeringshus i anslutning till olika resecentrum. Bland annat sa dåvarande trafikborgarrådet Ulla Hamilton att anledningen till denna placering var just i syfte att man ska kunna cykla hit, parkera sin cykel och sedan åka in mot stan eller längre söder ut med pendeltåg eller buss. Och något annat som man också förutspådde var att detta skulle uppskattas av resenärerna och man hoppades även på att fler skulle väja just att åka kollektivt och att cykla (källa).

Varför cykelgarage?

Den främsta anledningen till att Stockholm storsatsar på just cykelparkeringshus är de ökande cykelstölderna under 2012 vilket varit en trend som fortsatt fram tills idag. Exempelvis skriver Metro hur cykelstölderna under ett års tid faktiskt ökade med elva procent och enligt BRÅ sker omkring i genomsnitt 26 stölder om dagen vilket rent konkret blir cirka en i timmen. Dock är det många av dessa stölder som inte anmäls utan enligt BRÅs statistik är det bara 38 % av alla cykelstölder anmäls vilket innebär ett stort mörkertal – och det är just därför cykelgaragesatsningen nu sker.

????????????????????????????????????????Älvsjö stations cykelgarage

För att bromsa de ökande stölderna av cyklar i Stockholm har man valt att bygga cykelparkeringshus, och stadens första befinner sig som sagt vid Älvsjö station. Här finns såväl bra låsanordningar, god insyn och kameraövervakning för att minska stöldrisken – och det är helt gratis att parkera sin cykel på något av våningsplanen i det tre våningar höga parkeringshuset. Men här är inte enda platsen i Stockholm som planeras få parkeringshus. Tack vare garagets populäritet kommer även garage att byggas på Södra station och i anslutning till citybanan som planeras att invigas 2017.

Fler cykelgarage

Trots de ökade satsningarna på att bygga fler cykelbanor och cykelparkeringar råder det än så länge brister, men det är dock något som man planerar att lösa. Till exempel skriver Dagens Nyheter att trafikkontoret sätter upp ungefär 500 cykelställ om året och cykelparkeringar även finns i anslutning till bostadskvarter men att detta skett något sporadiskt. Nu är planen istället att arbetet med detta ska bli mer planmässigt och för att lyckas med detta så räknade man varje enskild parkerad cykel längs innerstadens huvudstråk och vid knutpunkter utanför tullarna. Resultatet som man sedan fick fram var att det behövs omkring 14 350 nya cykelparkeringar för lyckas täcka behovet – och politikerna har nog inga planer på att låta existerande bilparkeringar bli cykelparkeringar. Därför är den enda och mest logiska lösning att bygga fler cykelparkeringshus med högra kapacitet än det befintliga garaget vid Älvsjö station och det är även något som planeras. I samband med Citybanans invigning 2017 kommer ett cykelgarage vid Odenplan öppna med omkring 500 platser, Södra station ska även få garage småningom och likaså har diskussioner påbörjats om andra garage vid fler knytpunkter i staden.