CSN-lån till körkort

Långe har det pratats om att införa ytterligare en låneform på svenska lånemarknaden för att underlätta för unga att ha råd att ta körkort, ett så kallat körkortslån via CSN och detta är nu genomfört. Men hur funkar denna typ av lån? Här är allt du behöver veta om låneformen.

Skärpta regler om smslån och snabblån har införts för att hjälpa låntagarna att få koll på sin ekonomi, och för att minska antalet lån som tas på det här sättet. Men en baksida med detta är att yngre inte längre vågar, eller kan ta lån för att betala för sitt körkort och det kickstartade en debatt huruvida staten skulle gå in och hjälpa till med detta eller inte. Debatten resulterade i en helt ny låneform, delvis med staten som hjälp. Nu har man nämligen infört körkortslån som tas via CSN – men hur funkar det egentligen?

Såhär fungerar körkortslån

Från och med den 1 september 2018 är det möjligt att ansöka om lån hos CSN för att kunna ta körkort. Men det kräver att du uppfyller de krav so ställs. Dessa sammanfattar Skaraborgslänstidning såhär: du ska vara arbetslös ungdom eller långtidsarbetslös i åldern 18 till 47 år och kan då ansöka om att få lån till att ta ett B-körkort hos CSN. Du får totalt låna 15 000 kronor som högst och detta lånebelopp kommer ej betalas ut i sin helhet utan kommer att betalas ut i tre omgångar. Fler krav är att du är mellan 18-24 år och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt där även deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Alternativt har du varit inskriven på etableringsprogrammet under minst tre sammanhängande månader. Är du i stället mellan 25-47 gäller andra krav. Då ska du varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i sex månader och under denna tid varit antingen arbetssökande eller ha deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.