Färre får personlig assistans

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om att allt färre beviljas personlig assistans. Nya siffor visar att mindre än hälften som ansöker om personlig assistans får den. Dessutom är handläggningstiderna för dessa ärenden flera månader långa.

7285003-ledsagning

I Svenska dagbladet kan man läsa att det blivit allt svårare att få personlig assistans. Under 2013 beviljades endast fyra av tio nyansökningar om assistans av Försäkringskassan och om man jämför detta med år 2003 då sju av tio nyansökningar beviljades, kan man se att allt färre beviljas. På grund av att färre blir beviljade personlig assistans menar kritiker att Lagen om stöd och service inte längre uppfylls och att Försäkringskassans bedömningar strider mot målsättningen om att funktionsnedsatta ska ha rätt att ”kunna leva som andra”.

Finns många assistansföretag

Politikerna medger att detta behöver göras något åt eftersom det är viktigt att så många som möjligt får det stöd de behöver för att kunna delta i samhället. Man måste anpassa personlig assistans utefter dig som är i behov av den och se till att vardagssysslor inte står i vägen för att kunna leva det livet man vill. Det finns mängder av bra företag som erbjuder personlig assistans och det vore beklagligt om de inte kunde få utföra sitt jobb för att folk som behöver assistans inte blir beviljade det.

Lång väntetid

Att många inte beviljas personlig assistans är inte det enda problemet som finns. De som väntar för att få besked om den beviljas eller inte, får ofta vänta i flera månader. I den här artikeln kan man läsa om en kvinna som är dement, vars familj väntar på om hon kommer att beviljas assistans. Försäkringskassan har dock hört av sig till familjen med beskedet om att handläggningstiden kommer att dröja hela fyra månader.